Εθισμός εφήβων στο διαδίκτυο

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης του σχολείου μας ενημερώθηκαν για θέματα σχετικά με τον εθισμό των εφήβων στο διαδίκτυο από την ψυχολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» κα Τακαλέτρη Χρυσούλα. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος “Αγωγή Υγείας στο μαθητικό πληθυσμό για το σχολικό έτος 2023-2024”. Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανόησαν τη μεγάλη δύναμη της εικόνας μέσα από τα Μ.Μ.Ε. και τα κοινωνικά δίκτυα, συζήτησαν με την ειδικό επιστήμονα τις θετικές και αρνητικές πλευρές του διαδικτύου, αναγνώρισαν τις διαφορές μεταξύ χρήσης και κατάχρησης και διατύπωσαν ποικίλους προβληματισμούς,

Υπεύθυνη η κα Αργ. Χολέβα (ΠΕ01), συμμετείχε ο κ. Π. Παναγιωτίδης (ΠΕ02).