Οι μαθητές

Το σχολείο μας ήταν από τα πολυπληθέστερα γυμνάσια της Καλαμαριάς και από τα μεγαλύτερα της Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές του σχολείου παράλληλα με τα μαθήματά τους συμμετέχουν σε πολλά προγράμματα και δραστηριότητες που οργανώνονται και υλοποιούνται από τους καθηγητές του σχολείου. Στις δραστηριότητες αυτές η συνεργασία με τον σύλλογο Γονέων είναι άριστη και συνεχής. Επίσης οι μαθητές συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμαριάς, όπως είναι οι παρελάσεις στις εθνικές γιορτές, περιβαλλοντικές εκδηλώσεις, άλλες πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, αθλητικές διοργανώσεις κλπ. (περισσότερα)

Σε πολλά από τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο μας, οι καθηγητές αναθέτουν ατομικές ή ομαδικές εργασίες στους μαθητές. Οι εργασίες αυτές σκοπό έχουν την ανάπτυξη της συνθετικής και δημιουργικής ικανότητας και της κριτικής σκέψης του μαθητή, η καλλιέργεια του πνεύματος της αναζήτησης και της έρευνας, η προώθηση των ειδικών κλίσεων και ενδιαφερόντων του μαθητή και ο εθισμός του στη συστηματική και υπεύθυνη εργασία (ΠΔ 409/1994, Αξιολόγηση μαθητών του γυμνασίου).

Εδώ και λίγα χρόνια, στο τέλος της σχολικής χρονιάς εκδίδεται από το σύλλογο Γονέων ένα αναμνηστικό λεύκωμα αφιερωμένο στους τελειόφοιτους μαθητές της κάθε χρονιάς και διοργανώνεται γιορτή αποφοίτησης.

 DSC01137