Εργασίες

Σε μερικά μαθήματα του σχολικού προγράμματος οι καθηγητές αναθέτουν εργασίες στους μαθητές. Άλλες από αυτές ολοκληρώνονται μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος και άλλες στο σπίτι του μαθητή. Τα έργα των μαθητών είναι πολλά και τα περισσότερα αξιόλογα. Εδώ έχουμε καταχωρίσει λίγα από αυτά, όσα μπορέσαμε να μαζέψουμε.

Οι εργασίες αυτές βρίσκονται στην παλιά ιστοσελίδα του σχολείου και μπορείτε να τις δείτε επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους.

Τεχνολογία

Πληροφορική