Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες,

σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα. Αισιοδοξούμε ότι στο κοινό μας έργο θα σας βρούμε πολύτιμους βοηθούς και συμπαραστάτες. Σκοπός μας είναι η πολύπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών και μαθητριών μας και η διαπαιδαγώγησή τους μέσα σε κλίμα αλληλοσεβασμού, δημοκρατικού διαλόγου, κατανόησης και σεβασμού των ανθρωπιστικών αρχών και αξιών.

Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου και παραθέτουμε βασικές αρχές κανόνες και πληροφορίες που οργανώνουν και διευκολύνουν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς-κηδεμόνες).

 

Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στον χώρο του σχολείου πριν την πρωινή συγκέντρωση. Κατά τη διάρκεια της προσευχής θα πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό στο δικαίωμα των συμμαθητών τους για ενεργό συμμετοχή σε αυτήν. Μαθητές/τριες που προσέρχονται με καθυστέρηση κατά την 1η διδακτική ώρα δεν θα γίνονται δεκτοί στο μάθημα. Σε αυτή την περίπτωση καταχωρίζεται απουσία, οι ίδιοι παραμένουν στον προθάλαμο του γραφείου του Διευθυντή και ενημερώνονται οι γονείς. Αν ο μαθητής προσέλθει μετά την 1η ώρα, για να γίνει δεκτός στο μάθημα ο γονέας-κηδεμόνας πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα για τον λόγο της καθυστερημένης προσέλευσής του. Η αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους με άδεια από τον Διευθυντή και πάντα μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με τους γονείς.

 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι/ες οι μαθητές/τριες εξέρχονται στον χώρο της αυλής. Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές και οι μαθήτριες απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές, που επιτηρούν τους χώρους του σχολείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες υπακούουν στις υποδείξεις των εφημερευόντων εκπαιδευτικών. Η απομάκρυνση από το σχολικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης δεν επιτρέπεται.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τις ώρες λειτουργίας οι μαθητές και οι μαθήτριες οφείλουν να βρίσκονται εντός του σχολείου. Η κεντρική είσοδος παραμένει κλειστή και επιτηρείται από τον σχολικό φύλακα με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας του μαθητικού δυναμικού και την αποτροπή εισόδου ατόμων που δεν έχουν καμία σχέση με τη μαθητική κοινότητα.

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Βασική επιδίωξη του σχολείου μας είναι να καλλιεργήσει στους μαθητές και στις μαθήτριες τον αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλεγγύη και την κατανόηση, να προωθήσει τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανεκτικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΙΑΣ η οποία συντονίζεται από τέσσερις έμπειρους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Στόχος είναι η πρόληψη της σχολικής βίας και η ψύχραιμη και έγκαιρη αντιμετώπιση όποιου τέτοιου φαινομένου εμφανιστεί. Απώτερος σκοπός είναι η όποια σύγκρουση ή διένεξη ανάμεσα σε μαθητές/τριες να μετατραπεί μέσω εποικοδομητικού διαλόγου σε αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση. Στο πλαίσιο της ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΙΑΣ η συμμετοχή μαθητών και μαθητριών, που έχουν επιλεγεί από τη μαθητική κοινότητα, είναι καταλυτική καθώς διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην επίλυση διαφορών (διαμεσολαβητές).

Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του σχολικού χώρου απαγορεύεται ρητά σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση. Οποιαδήποτε επικοινωνία χρειαστεί να υπάρξει μεταξύ μαθητή και γονέα θα πραγματοποιηθεί μέσω του σχολείου. Αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα επικοινωνήσει η Διεύθυνση του σχολείου μαζί σας. Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για βιντεοσκόπηση, λήψη φωτογραφιών και καταγραφή συνομιλιών. Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική/δημόσια περιουσία, στον συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως αρχές λειτουργίας, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται ανάλογα.

Η εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία απλή και ευπρεπής. Η αποφυγή υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης μέσα από την εμφάνιση (ρούχα και μαλλιά) είναι δείκτης κοινωνικής αγωγής και κύριο στοιχείο της μαθητικής ιδιότητας. Παρακαλούμε τους γονείς να ελέγχουν στο θέμα αυτό τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να αποφεύγεται η παρέμβαση του συλλόγου διδασκόντων.

Κάθε εμφάνιση που εμπεριέχει υπερβολικά και προκλητικά στοιχεία δεν συνάδει τόσο με την ιδιότητα του ανήλικου μαθητή/τριας όσο και με τη φυσιογνωμία του σχολείου μας.

Ειδικότερα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτούνται αθλητική φόρμα και κατάλληλα αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός στο μάθημα.

 

ΦΟΙΤΗΣΗ

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΦΕΚ 120/τ. Β/23-01-2018, άρθρο 29), εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα (τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα). Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Ανώτατο όριο απουσιών 114. Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Απουσία μαθητή/τριας από περίπατο, πολιτιστικές, αθλητικές και εορταστικές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Ο υπεύθυνος καθηγητής κάθε τμήματος ενημερώνει κάθε εβδομάδα τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα τον γονέα-κηδεμόνα για τις τυχόν απουσίες που έκανε ο μαθητής/τρια.

 

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

Ο σύλλογος καθηγητών και καθηγητριών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δεν βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο σύλλογος διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι:

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη,

γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,

δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,

ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (ΦΕΚ 120/τ. Β/23-01-2018, άρθρο 31).

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, ο σύλλογος καθηγητών και το συμβούλιο του τμήματος εξετάζουν τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Για την απόφαση λήψης οποιουδήποτε από τα παραπάνω μέτρα ενημερώνεται άμεσα ο γονέας-κηδεμόνας.

 

ΔΙΑΓΩΓΗ     

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους. Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής:

α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής

β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.

γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος (ΦΕΚ 120/τ. Β/23-01-2018, άρθρο 32).

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού δέχεται τους γονείς-κηδεμόνες και συζητά μαζί τους θέματα για τη φοίτηση, διαγωγή και επίδοση του παιδιού τους σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κάθε εβδομάδα. Οι ώρες συνεργασίας των καθηγητών και καθηγητριών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται ενημερωτική συνάντηση των γονέων-κηδεμόνων με τον σύλλογο εκπαιδευτικών του σχολείου με κύριο στόχο την ενημέρωσή τους γύρω από οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα του σχολείου. Ενημερωτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται κατά την επίδοση των ελέγχων επίδοσης α΄ και β΄ τετραμήνου.

 

Μαθήματα

Τα μαθήματα στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες. (ΠΔ 126/2016 – ΦΕΚ 211/Β/11-11-2016)

Ομάδα Α: 1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Μαθηματικά, 3) Φυσική, 4) Ιστορία.

Ομάδα Β: 1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση), 2) Χημεία, 3) Βιολογία, 4) Γεωλογία- Γεωγραφία, 5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 6) Θρησκευτικά, 7) Αγγλικά, 8) Δεύτερη ξένη γλώσσα και 9) Οικιακή Οικονομία.

Ομάδα Γ: 1) Τεχνολογία – Πληροφορική, 2) Μουσική – Καλλιτεχνικά 3) Φυσική Αγωγή.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή/τριας προκύπτει από:

  1. την καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική- μαθησιακή διαδικασία,
  2. τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ),
  3. τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, οι οποίες είναι:

α) προειδοποιημένες, αν προηγείται μια ανακεφαλαίωση και καλύπτουν ευρύτερη διδακτική ενότητα,

β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα.

Στα μαθήματα της Ομάδας Α διενεργείται μόνο μια ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου. Στα μαθήματα της Ομάδας Β διενεργείται μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο αντί της ωριαίας γραπτής δοκιμασίας μπορεί να γίνει ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές.  Στα μαθήματα της Ομάδας Γ δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία.

  1. τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές στο σχολείο ή στο σπίτι στο πλαίσιο της καθημερινή διδακτικής διαδικασίας,
  2. τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες,
  3. τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις Ιουνίου στα μαθήματα της Ομάδας Α.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η συμμετοχή όλων των μαθητών και μαθητριών στις εκπαιδευτικές επισκέψεις θεωρείται αναγκαία, αφού αποτελούν μέρος της αγωγής τους και της εκπαιδευτικής διαδικασίας .

Σκοπός του σχολείου δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων αλλά και η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής μέσα από διαδικασίες ομαδικής εργασίας κατά τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή και στη μαθήτρια να αναπτύξει την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη και να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας. Οι καθηγητές αναλαμβάνουν εθελοντικά και εκτός σχολικού ωραρίου την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων – δράσεων. Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνετε την ενεργό συμμετοχή των παιδιών σας στις ομάδες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Χορωδίας.

 

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες,

προσβλέπουμε στην ενεργό συμμετοχή σας στο έργο της διαπαιδαγώγησης και της προετοιμασίας των μαθητών για την ομαλή ένταξή τους σε μια  ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία. Σας καλούμε στις εορταστικές εκδηλώσεις του σχολείου και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε εποικοδομητικό διάλογο.

 

Ο Διευθυντής                            ο Υποδιευθυντής          ο Σύλλογος Καθηγητών και Καθηγητριών