Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής

Σχολικό Έτος 2020-2021

Α. ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το Σχολείο επιδιώκει με κάθε μέσο να καλλιεργήσει στους μαθητές και στις μαθήτριες τον αυτοσεβασμό και τον αλληλοσεβασμό με στόχο τη διαμόρφωση χαρακτήρων ικανών να πορευτούν αρμονικά και δημιουργικά με τους συνανθρώπους τους. Κύριος σκοπός μας είναι η πολύπλευρη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών και μαθητριών μας και η διαπαιδαγώγησή τους σε κλίμα δημοκρατικού διαλόγου, κατανόησης και σεβασμού των ανθρωπιστικών αρχών και αξιών.

Το Σχολείο μας πιστεύει στον διαρκή διάλογο, στην αμοιβαία κατανόηση και τη δημιουργική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Ακόμα, θεωρεί πως το πραγματικό ενδιαφέρον του ενός προς τον άλλο και η καλλιέργεια αισθήματος προσωπικής ευθύνης προωθούν τους παιδαγωγικούς στόχους του και προλαμβάνουν δυσάρεστες καταστάσεις.

Ωστόσο, για τις ελάχιστες, όπως έχει φανεί μέχρι τώρα, περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή των παραπάνω αρχών κρίνεται αναποτελεσματική, οφείλουμε να υπενθυμίσουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που έχει διαμορφωθεί στο Σχολείο για την αρμονική συμβίωση των μαθητών/τριών. Ας σημειωθεί ότι υπάρχουν άγραφοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, που είναι κοινώς αποδεκτοί και δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν σε έναν κανονισμό.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ- ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ & ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου έγκαιρα (το αργότερο στις 8.15). Η πρωινή συγκέντρωση λόγω πανδημίας δεν πραγματοποιείται. Η προβλεπόμενη πρωινή διαδικασία πραγματοποιείται σε κάθε τμήμα.
 • Μαθητές/τριες που προσέρχονται με καθυστέρηση κατά την 1η διδακτική ώρα δεν γίνονται δεκτοί στο μάθημα. Σε αυτή την περίπτωση καταχωρίζεται απουσία, οι ίδιοι παραμένουν στον προθάλαμο της Διεύθυνσης και ενημερώνονται οι γονείς.
 • Αν ο μαθητής προσέλθει μετά την 1η ώρα, ο γονέας-κηδεμόνας πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα για τον λόγο της καθυστερημένης προσέλευσής του ώστε να γίνει δεκτός στο μάθημα.
 • Σύμφωνα με τις εγκυκλίους και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του ΥΠΑΙΘ ο γονέας-κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να κρατήσει σπίτι το τέκνο του σε περίπτωση αδιαθεσίας και να ενημερώσει το σχολείο. Αν διαγνωστεί μαθητής/τρια ότι νοσεί από τον COVID19 ο γονέας-κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα το σχολείο για να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες.
 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική στο διδακτήριο και στον εξωτερικό χώρο όπου υπάρχει συνωστισμός.
 • Κάθε μαθητής/μαθήτρια που αποβάλλεται από την τάξη, οφείλει να παρουσιαστεί στη Διεύθυνση του σχολείου. Για κάθε τέτοια περίπτωση ενημερώνεται άμεσα ο κηδεμόνας.
 • Η αποχώρηση μαθητή/τριας από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους με άδεια από τον Διευθυντή και πάντα μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με τους γονείς.
 • Για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή απομάκρυνση από την τάξη καταγράφεται μία απουσία.

Κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου η κεντρική είσοδος παραμένει κλειστή και ελέγχεται από τον σχολικό φύλακα με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας του μαθητικού δυναμικού και την αποτροπή εισόδου ατόμων, που δεν έχουν σχέση με τη μαθητική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων όλοι/ες οι μαθητές/τριες εξέρχονται στον χώρο της αυλής. Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές και οι μαθήτριες απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές, που εποπτεύουν τους χώρους του σχολείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες υπακούουν στις υποδείξεις των εφημερευόντων εκπαιδευτικών. Η απομάκρυνση από το σχολικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης δεν επιτρέπεται και αποτελεί σοβαρό παράπτωμα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

 1. Βασική επιδίωξη του σχολείου μας είναι να καλλιεργήσει στους μαθητές και στις μαθήτριες τον αυτοσεβασμό, τον αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλεγγύη και την κατανόηση, να προωθήσει τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανεκτικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί η ομάδα διαμεσολάβησης, η οποία συντονίζεται από έμπειρους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Στόχος είναι η πρόληψη της σχολικής βίας, η ψύχραιμη και έγκαιρη αντιμετώπιση όποιου τέτοιου περιστατικού εμφανιστεί. Απώτερος σκοπός είναι κάθε σύγκρουση ή διένεξη ανάμεσα σε μαθητές/τριες να μετατραπεί μέσω εποικοδομητικού διαλόγου σε αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση. Στο πλαίσιο της ομάδας διαπραγμάτευσης η συμμετοχή μαθητών και μαθητριών, που έχουν επιλεγεί από τη μαθητική κοινότητα, είναι καταλυτική καθώς διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην επίλυση διαφορών (διαμεσολαβητές).
 2. Η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων εντός του σχολικού χώρου απαγορεύεται ρητά σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση. Οποιαδήποτε επικοινωνία χρειαστεί να υπάρξει μεταξύ μαθητή και γονέα θα πραγματοποιηθεί μέσω του σχολείου. Αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, θα επικοινωνήσει η Διεύθυνση του σχολείου με τον γονέα-κηδεμόνα.
 3. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για βιντεοσκόπηση, λήψη φωτογραφιών και καταγραφή συνομιλιών. Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω (2 και 3) αποτελεί σοβαρό παράπτωμα και θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις.
 4. Το κάπνισμα σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση απαγορεύεται ρητά σε όλους τους χώρους του σχολείου. Ο μαθητής/η μαθήτρια που θα συλληφθεί να καπνίζει θα τιμωρηθεί.
 5. Κάθε μαθητής/μαθήτρια οφείλει να μην προκαλεί φθορές και να διατηρεί τον χώρο του σχολείου καθαρό.
 6. Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική/δημόσια περιουσία, στον συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως βασικές αρχές, θεωρούνται σχολικά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται ανάλογα.
 7. Η εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία απλή και ευπρεπής. Η αποφυγή κάθε είδους υπερβολής, πρόκλησης και επίδειξης μέσα από την εμφάνιση (ρούχα και μαλλιά) είναι δείκτης κοινωνικής αγωγής και κύριο στοιχείο της μαθητικής ιδιότητας. Παρακαλούμε τους γονείς να ελέγχουν στο θέμα αυτό τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να αποφεύγεται η παρέμβαση της διεύθυνσης του σχολείου. Κάθε εμφάνιση που εμπεριέχει υπερβολικά και προκλητικά στοιχεία δεν συνάδει τόσο με την ιδιότητα του ανήλικου μαθητή/τριας όσο και με τη φυσιογνωμία του σχολείου.
 8. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτούνται αθλητική φόρμα και κατάλληλα αθλητικά παπούτσια. Σε αντίθετη περίπτωση ο μαθητής δεν θα γίνεται δεκτός στο μάθημα.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΕΠΙΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΓΩΓΗΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΦΕΚ 120/τ. Β/23-01-2018, άρθρο 29), εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσιάζει οφείλει άμεσα να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας (τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα). Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το ανώτατο όριο απουσιών έχει οριστεί στις 114. Οι απουσίες  δεν  διακρίνονται σε δικαιολογημένες  και αδικαιολόγητες.  Απουσία  μαθητή/τριας  από περίπατο, πολιτιστικές, αθλητικές και εορταστικές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.

Το σχολείο μέσω του υπεύθυνου τμήματος ενημερώνει τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα τον γονέα-κηδεμόνα για τις τυχόν απουσίες που έκανε ο μαθητής/τρια.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο σύλλογος καθηγητών και καθηγητριών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να εφαρμόζει πρακτικές και να προβαίνει σε ενέργειες για τη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος ώστε να υλοποιούνται επιτυχώς οι στόχοι της εκπαίδευσης, όπως αυτοί έχουν οριστεί από την Πολιτεία. Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών έτσι ώστε να σέβονται τους κανόνες του σχολείου και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησής τους. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους για την αντιμετώπιση κάθε αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δεν βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο σύλλογος διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι:

α) προφορική παρατήρηση,

β) επίπληξη,

γ) ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα,

δ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας,

ε) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών,

στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (ΦΕΚ 120/τ. Β/23-01-2018, άρθρο 31).

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, ο σύλλογος καθηγητών και το συμβούλιο του τμήματος εξετάζουν τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. Για τη λήψη οποιουδήποτε από τα παραπάνω μέτρα ενημερώνεται άμεσα ο γονέας-κηδεμόνας.

ΔΙΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους. Η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή» ως εξής:

α) «Εξαιρετική» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν τηρεί απολύτως τους κανόνες της σχολικής ζωής

β) «Καλή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή του/της μαθητή/τριας, όταν υπάρχουν παρεκκλίσεις από την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής.

γ) «Μεμπτή» χαρακτηρίζεται η διαγωγή μαθητή/τριας όταν αυτός/ή αποκλίνει από την προσήκουσα διαγωγή σε βαθμό ανεπίτρεπτο, αλλά κρίνεται ότι είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης αυτής εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος (ΦΕΚ 120/τ. Β/23-01-2018, άρθρο 32).

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την ΥΑ 4692/12-09-2020 (ΦΕΚ 111, τ. Α, 12-06-20200) ορίζονται τα παρακάτω:

«1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις (3) ομάδες ως εξής:

α) Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Α΄

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, ήτοι Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
 • Ιστορία
 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Βιολογία
 • Αγγλικά

β) Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Β΄

 • Γεωλογία-Γεωγραφία
 • Χημεία
 • Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
 • Θρησκευτικά
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Τεχνολογία – Πληροφορική
 • Οικιακή Οικονομία

γ) Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει μαθήματα ως εξής:

Ομάδα Γ΄

 • Μουσική – Καλλιτεχνικά
 • Φυσική Αγωγή»

Στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου. Κατά το δεύτερο τετράμηνο ο διδάσκων μάθημα της ομάδας Β΄ μπορεί να επιλέξει, αντί της διεξαγωγής ωριαίας γραπτής δοκιμασίας σε κάποιο τμήμα ή κάποια τμήματα, την ανάθεση μιας συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης στους μαθητές του τμήματος ή των τμημάτων. Ειδικά για το μάθημα της Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου διενεργείται μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμασία και κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου δεν διενεργείται ωριαία γραπτή δοκιμασία, αλλά ανατίθεται σε κάθε μαθητή η εκπόνηση συνθετικής δημιουργικής εργασίας μικρής έκτασης. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ΄ του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος δεν διενεργείται καμιά ωριαία γραπτή δοκιμασία.

Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 1η έως την 15η Ιουνίου

Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη για όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, εκτός από τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, των οποίων οι δύο αντίστοιχοι κλάδοι, Γλωσσική Διδασκαλία- Νεοελληνική Λογοτεχνία και Αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση, συνεξετάζονται σε τρίωρη εξέταση.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΑΠΟΛΥΣΗ

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10)

ή

όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β΄ και της Ομάδας Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α΄ και Β΄ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης επαναλαμβάνει την τάξη.


Παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση του Σχολείου για τυχόν απορίες και προβλήματα στο τηλέφωνο 2310415882 ή καλύτερα στην ηλεκτρονική θυρίδα mail@1gym-kalam.thess.sch.gr (8.00-14.00).

Λόγω πανδημίας η επίσκεψη στο σχολείο είναι εφικτή κατόπιν ραντεβού και μόνο για σοβαρούς λόγους.

Από τη Διεύθυνση του 1ου Γυμνασίου Καλαμαριάς