Κανόνες Σχολικής Ζωής

Η Σχολική Κοινότητα, όπως κάθε κοινωνική ομάδα, για να λειτουργήσει ομαλά και αποτελεσματικά πρέπει να θέτει όρους και κανόνες, την τήρηση των οποίων υποχρεούται να ελέγχει. Επομένως, η αποδοχή και η εφαρμογή του Σχολικού Κανονισμού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Οι κανόνες για το σχολικό έτος 2016 – 2017 που διατυπώνονται παρακάτω είναι σύμφωνοι με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, το οποίο έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

sxolikoi-kanones-2016-17