Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση – Εκπαιδευτικό Υλικό

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθήματα του σχολείου καθώς και τις ενδεικτικές απαντήσεις


1η ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (έως 29/3/2020)


2η ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού (από 30/3/2020)


ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Τα μαθήματα γίνονται πλέον στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ η-τάξη.

Εδώ συνεχίζεται η ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού μόνο για όσα μαθήματα δεν συμπεριλαμβάνονται στην η-τάξη . 


Αναρτήσεις εκπαιδευτικού υλικού (από 6/4/2020 και μετά)