Διοικητικό & Λοιπό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Ελένη Θεοδοσιάδου, Γραμματέας (συνταξιούχος)

Υπόλοιπο προσωπικό

Βαλεντίνα Βαχανελίδου, Ελένη Ιωσηφίδου, Καθαριότητα (συνταξιούχες)
Μαρία Καψάλη, Κυλικείο (έως 2020)
Κυρχανίδου Μαρίνα, Καθαριότητα (συνταξιούχος)
Τάσος Κεφαλάς, Φύλακας