Διοικητικό & Λοιπό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

 

Ελένη Θεοδοσιάδου, Γραμματέας Συνταξιούχος

 

Υπόλοιπο προσωπικό

Βαλεντίνα Βαχανελίδου, Ελένη Ιωσηφίδου, Καθαριότητα (συνταξιούχες)

 

Μαρία Καψάλη, Κυλικείο

 

Κυρχανίδου Μαρίνα, Καθαριότητα
Τάσος Κεφαλάς, Φύλακας