Προγράμματα

Το σχολείο μας, εδώ και χρόνια, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα διαφόρων κατηγοριών είτε μέσω του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είτε μέσω άλλων οργανισμών και φορέων. Στόχος της διεύθυνσης και του συλλόγου των καθηγητών είναι, με τη συμμετοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα, να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές του σχολείου μας να αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες παράλληλα με την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη.

Προγράμματα του σχολικού έτους 2017 – 2018 Νέα για τα προγράμματα θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: