Δράσεις & Προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων

Το σχολείο μας, εδώ και χρόνια, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα διαφόρων κατηγοριών είτε μέσω του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είτε μέσω άλλων οργανισμών και φορέων. Στόχος της διεύθυνσης και του συλλόγου των καθηγητών είναι, με τη συμμετοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα, να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές του σχολείου μας να αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες παράλληλα με την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη.

[spacer height=”20px”]

Προγράμματα του σχολικού έτους 2017 – 2018

Προργάμματα του σχολικού έτους 2018 – 2019

[spacer height=”50px”] Νέα για τα προγράμματα θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:[spacer height=”20px”]