Προγράμματα

Το σχολείο μας, εδώ και χρόνια, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα διαφόρων κατηγοριών είτε μέσω του ΥΠ.Π.Ε.Θ. είτε μέσω άλλων οργανισμών και φορέων. Στόχος της διεύθυνσης και του συλλόγου των καθηγητών είναι, με τη συμμετοχή σε όσο το δυνατόν περισσότερα προγράμματα, να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές του σχολείου μας να αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες παράλληλα με την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στην τάξη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες, εργασίες μαθητών, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία για μερικά από τα προγράμματα αυτά, τα οποία υλοποιήθηκαν μέχρι και το σχολικό έτος 2015-2016.

Προγράμματα από την παλιά ιστοσελίδα του σχολείου μας