Απόφοιτοι παλαιότερων ετών

Εδώ θα βρείτε φωτογραφίες των απόφοιτων μαθητών των προηγούμενων ετών του σχολείου μας. Επιλέξτε τη σχολική χρονιά που θέλετε για να δείτε φωτογραφίες από τα τμήματα.


 Οι σύνδεσμοι οδηγούν στην παλιά ιστοσελίδα του σχολείου μας

1998 – 1999
1999 – 2000
2000 – 2001
2001 – 2002
2002 – 2003
2003 – 2004
2004 – 2005
2005 – 2006
2006 – 2007
2007 – 2008
2008 – 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 13
2013 – 14
2014 – 15