Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προαγωγής και απόλυσης μαθητών και μαθητριών

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 ο Σύλλογος διδασκόντων ανακοίνωσε τα αποτελέσματα προαγωγής και απόλυσης των μαθητών και μαθητριών που φοίτησαν στο σχολείο μας κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ οι έλεγχοι επίδοσης με όλα τα στοιχεία έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά σε κάθε κηδεμόνα.  

Από τη Διεύθυνση