Εγγραφές μαθητών στην Α΄ Γυμνασίου

      Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την ανάγκη αποφυγής διάδοσης του COVID-19, η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στην Α΄ γυμνασίου θα γίνει

1) με την αποστολή μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr/ υπεύθυνης δήλωσης (επάνω δεξιά στην αρχική σελίδα επιλέγετε “Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης“, οδηγίες εδώ) με τα απαραίτητα στοιχεία του κηδεμόνα σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Α) ασκώ νόμιμα την κηδεμονία  του/της μαθητή /τριας : ονοματεπώνυμο μαθητή/μαθήτριας, τάξη

Β) τα στοιχεία επικοινωνίας  μου είναι:

  • ταχυδρομική διεύθυνση ……….:………………..………………………, Τ.Κ………..……..
  • κινητό τηλέφωνο:………………………………………………………………….
  • σταθερό τηλέφωνο:……………………………………………..…………………

Γ) αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωση για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της παραπάνω μαθητή /τριας και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου (e-mail) είναι: email κηδεμόνα

Με τα παραπάνω δηλωθέντα στοιχεία θα επικοινωνεί άμεσα το σχολείο για να με ενημερώνει για τη φοίτηση του/της παραπάνω μαθητή /τριας.

και 

2) την κατάθεση τον Σεπτέμβριο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (υπόδειγμα) σύμφωνα με την Φ.6_1094_80261Δ1 Η πρώτη σελίδα κατατίθεται στο σχολείο και η δεύτερη παραμένει στο αρχείο του γιατρού.