Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα των μαθημάτων του σχολείου περιλαμβάνει και συμπληρώνεται από ποικίλες δραστηριότητες μαθητών και καθηγητών. Η συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις, εικαστικούς και μουσικούς διαγωνισμούς, τα χορευτικά συγκροτήματα, οι εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους και άλλες γιορτές, οι παρελάσεις, η παρακολούθηση θεατρικών, μουσικών και άλλων παραστάσεων, οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου αποτελούν μερικές από τις κυριότερες δραστηριότητες κάθε σχολικής χρονιάς.

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις Δραστηριότητες του σχολείου μας έως και το σχολικό έτος 2015 – 2016.

Δραστηριότητες από την παλιά ιστοσελίδα του σχολείου μας