Γαλλικά, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Επιτυχία όλων των μαθητών/τριών μας που έδωσαν εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Γαλλικά Α1 – Α2, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στο σχολείο.
Είναι οι εξής:
1) Γιαγκοπούλου Ειρήνη Α2
2) Ιωαννίδης Κων/νος Α2
3) Κατσιάς Γιώργος Α2
4) Κότσαλης Αλέξανδρος Α1
5) Κούλικα Χριστίνα Α1
6) Κουτσούδη Ιωάννα Α2
7) Πέζαρης Κων/νος Α2