Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025

Ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής των μαθητών/τριών στην Α ́ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑΛ. για το σχολικό έτος 2024-2025, πρέπει να ελεγχθεί η ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα MySchool, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα.

Προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει: 1) ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλαδή ο «Κηδεμόνας E-eggrafes», να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και 2) ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση που τον αφορά και να τις αποστείλουν/καταθέσουν στο σχολείο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπλήρωση των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα/κηδεμόνα που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, καθώς θα πρέπει να συμπληρώσει ακριβώς τα στοιχεία του όπως εμφανίζονται στο taxisnet (π.χ. λατινικοί χαρακτήρες) και στη διεύθυνση της κατοικίας του/της μαθητή/μαθήτριας (οδός, αριθμός, δήμος, ταχυδρομικός κώδικας). Επισημαίνεται ότι στις δύο Υ.Δ. θα πρέπει να ταυτίζεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

Για τον λόγο αυτό σας αποστείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και αναρτούμε παρακάτω: α) επιστολή προς τους γονείς/κηδεμόνες και β) δύο (2) υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων (Υ.Δ.) οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 22-04-2024, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω gov. gr.

Επίσης σας κοινοποιούμε τον παρακάτω σύνδεσμο για την υποβολή μέσω e-gov, των Υ.Δ. https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-govgr/ekdose-upeuthunes-deloses.