Έκθεση Τεχνολογίας

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 στο αμφιθέατρο του σχολείου μας οργανώθηκε έκθεση κατασκευών που δημιουργήθηκαν στο μάθημα της Τεχνολογίας.
Από τις τεχνολογικές κατασκευές στην Α’ τάξη επιλέχθηκε κατόπιν ψηφοφορίας των μαθητών και μαθητριών ως αρτιότερη εκείνη της μαθήτριας Πανίδη Κλεοπάτρας, από Β΄ τάξη η κατασκευή της ομάδας του Πέταλα Δημητρίου αποτελούμενη από τους …….

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Ζωή Γκίνη.