Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας “Ο ΘΑΛΗΣ”

Τριάντα εννέα μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας συμμετείχαν στον 82ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό “Ο ΘΑΛΗΣ”  που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021. Τους διαγωνιζόμενους προετοίμασαν οι μαθηματικοί του σχολείου μας: κα Μ. Νικολέτου, κα Β. Τριαντάφυλλου, κος ‘Α. Γιαμαλής.
Στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες ευχόμαστε επιτυχία!