Ενισχυτική διδασκαλία σχολ. έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4194/Β/29-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020  Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021». Για το σχολικό έτος 2020- 2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Σύμφωνα με την Υ.Α. δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής διδασκαλίας μέσω τηλεκπαίδευσης. Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σχολείο τη σχετική αίτηση-δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που αναρτάται εδώ.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο σχολείο μας είναι η Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020.

Από τη Διεύθυνση

Αίτηση σε pdf, σε word, σε openoffice