Ενισχυτική διδασκαλία σχολ. έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4194/Β/29-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020  Υ.Α. με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων… ΠερισσότεραΕνισχυτική διδασκαλία σχολ. έτους 2020-2021