Εγγραφές μαθητών Α’ Γυμνασίου 2019-20

Οι εγγραφές των μαθητών της Α’ Γυμνασίου θα αρχίσουν τη Δευτέρα 24/6/2019 από 08:30 έως 14:00.

Για την εγγραφή είναι απαραίτητα:  

  • Ταυτότητα μαθητή (αν υπάρχει)
  • Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση με στοιχεία επικοινωνίας του κηδεμόνα (την παραλαμβάνετε από το σχολείο)
  • Αποδεικτικό της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, μισθωτήριο συμβόλαιο, πρώτη σελίδα του Ε1)