Έκδοση αποτελεσμάτων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων σχ. έτους 2018-19 (Β΄ εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2019)

Σας ενημερώνουμε ότι τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων β΄ εξεταστικής φάσης  Ιουνίου 2019 έχουν εκδοθεί.

Οι κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών μπορούν να παραλάβουν τους ελέγχους τελικής επίδοσης από τη Γραμματεία του σχολείου ως την Παρασκευή 28/6/2019.

Από τη Διεύθυνση