Έκδοση αποτελεσμάτων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων σχ. έτους 2018-19 – Ανανέωση εγγραφών Β’ & Γ’ γυμνασίου 2019-20

–         Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα προαγωγικών & απολυτηρίων εξετάσεων σχ. έτους 2018-19.

–         Τα ονόματα των παραπεμπόμενων μαθητών και μαθητριών καθώς και το πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας έχουν αναρτηθεί στην είσοδο  του διδακτηρίου.

–         Σχετικά με την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων ισχύουν τα εξής:

Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Μέσα σε δύο (02) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση αποτελεσμάτων, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή 13 και 14 Ιουνίου 2019, οι κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο με την οποία να ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου.

Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

–         Οι έλεγχοι ετήσιας επίδοσης  θα επιδίδονται στους γονείς-κηδεμόνες κατά τις εργάσιμες ημέρες (8.30-13.30, ημέρες πανελλαδικών εξετάσεων 12.30-14.00). Ταυτόχρονα θα γίνεται και η ανανέωση εγγραφής της Β’ και Γ’ γυμνασίου σχ. έτους 2019-20.

Από τη Διεύθυνση