Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2018-19

Προς τους γονείς /κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας.

Σας κάνουμε γνωστό ότι στο ΦΕΚ 4517 Β΄/16.10.2018 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 164700/Δ2/3-10-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019».

Σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση για το σχολικό έτος 2018-2019 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου:

  • περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.
  • υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.). Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Γυμνασίου και ορίζονται ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια, για τον/την οποίο/α έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, με απόφασή του προτείνει τους/τις μαθητές/τριες που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας.

Αν επιθυμείτε την συμμετοχή των παιδιών σας στο πρόγραμμα, παρακαλούμε να επιστρέψετε συμπληρωμένη την συνημμένη αίτηση έως την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018.

 Αίτηση-δήλωση μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2018-2019

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του προγράμματος θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.

Απο τη Διεύθυνση του σχολείου.

Συν.1_ΦΕΚ Β 4517_2018_ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΚΑΕ