Διδακτική επίσκεψη-παρακολούθηση θεατρικής παράστασης

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024, η Γ’ τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε διδακτική επίσκεψη στο θέατρο Άμαλία’ όπου παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση ‘Ελένη’ του Ευριπίδη. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία της τραγωδίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά ευχαριστήθηκαν την παράσταση η οποία, βέβαια, ήταν προσαρμοσμένη στην ηλικία τους. 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Κ. Καλαϊτζής, συνοδοί εκπ/κοί: Μ. Νικολέτου. Α. Χολέβα. Δ. Τσούτσια, Ζ. Γκίνη