Μετάβαση σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον (έπαινος)

Ο έπαινος που έλαβε το σχολείο μας για τη συμμετοχή του στο μαθητικό συνέδριο “Μετάβαση σε ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον” (Ελευσίνα 8-11/5/2023).

SPR-KONICA-23060708410