Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών στο 4ο Διαγωνισμό Νεοελληνικής Γλώσσας ‘Η γλώσσα μου… ο κόσμος μου’

Για πρώτη φορά μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας συμμετέχουν στο διαγωνισμό Νεοελληνικής Γλώσσας που προκηρύσσει για 4η φορά ο Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ» και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Κεντρικής Μακεδονίας με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά την πρώτη φάση οι μαθητές και οι μαθήτριες θα διαγωνιστούν ατομικά σε ενδοσχολικό επίπεδο. Οι πέντε με την υψηλότερη βαθμολογία θα συγκροτήσουν την ομάδα του σχολείου, η οποία θα συνεχίσει στη δεύτερη φάση κατά την οποία θα συμμετάσχουν οι ομάδες  από όλα τα συμμετέχοντα σχολεία. Η νικήτρια ομάδα θα αναδειχθεί κατά την τρίτη φάση.

Υπεύθυνη φιλόλογος: Ζηνοβία Παπανικολάου

Υποστηρικτική ομάδα φιλολόγων: Όλγα Ιωσηφίδου, Δημήτρης Γόλης, Ευθυμία Μουρατίδου, Νίκος Μερούσης.