Άσκηση σεισμού

Στις 10/12/2019 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο σχολικό συγκρότημα άσκηση σεισμού. Είχε προηγηθεί ενημέρωση των μαθητών από τον υποδιευθυντή κ. Θόδωρο Λαντζούρη.