Ηλεκτρονικό σχολείο ΚΠΓ

Το ηλεκτρονικό σχολείο παρέχει δωρεάν εκπαίδευση σε όσους ετοιμάζονται ή ετοιμάζουν άτομα για τις εξετάσεις στις ξένες γλώσσες του ΚΠΓ. Παρέχει επίσης δωρεάν ενημέρωση και επιμόρφωση.

Περισσότερα εδώ