Επικοινωνία με το σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι η επικοινωνία με το σχολείο λόγω των έκτακτων συνθηκών γίνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά: 

mail@1gym-kalam.thess.sch.gr  και  2310415882

Η είσοδος στο σχολείο πραγματοποιείται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (ραντεβού) με τη διεύθυνση