Αρχική Το σχολείο Μαθητές Καθηγητές Γονείς - Κηδεμόνες

Πληροφορίες  | Ιστορία| Μαθήματα | Προγράμματα | Δραστηριότητες | Συνδέσεις  


Παρακολούθηση φοίτησης και επίδοσης
Ο κηδεμόνας έχει την αποκλειστική ευθύνη της ενημέρωσης για τη φοίτηση και επίδοση του μαθητή. Η ενημέρωση γίνεται στο σχολείο με βάση ένα πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες που δέχεται ο κάθε καθηγητής και το οποίο δίνεται έγκαιρα στους μαθητές. Επίσης ενημέρωση γίνεται τις ημέρες επίδοσης των τριμηνιαίων ελέγχων, καθώς και μετά από ειδική πρόσκληση του σχολείου προς συγκεκριμένους γονείς, ώστε να αντιμετωπιστούν ειδικές περιπτώσεις συμπεριφοράς ή επίδοσης μαθητών. Αναλυτικές πληροφορίες στους Κανόνες Σχολικής Ζωής.

Δύναμη

Σχ. Έτος / Τάξη Α Β Γ ΣΥΝΟΛΟ
1999 - 2000 145 158 143 446
2000 - 2001 143 139 155 437
2001 - 2002 123 136 126 385
2002 - 2003 132 116 135 383
2003 - 2004 89 128 113 330
2004 - 2005 106 89 122 317
2005 - 2006 136 101 99 336
2006 - 2007 136 102 99 338
2007 - 2008 94 125 106 325
2008 - 2009 79 96 113 288
2009 - 2010 56 69 87 212
2010 - 2011 61 52 66 179
2011 - 2012 55 60 53 168
2012 - 2013 110 53 65 228
2013 - 2014 105 106 54 266
2014 - 2015 77 100 101 278

Τις σχολικές χρονιές με γκρι φόντο το σχολείο λειτουργούσε πρωί - απόγευμα.

Απουσίες

Ένας μαθητής για να πάρει μέρος στις εξετάσεις του Ιουνίου πρέπει η φοίτησή του να χαρακτηριστεί επαρκής, δηλαδή α) να έχει μέχρι 64 απουσίες, ή β) να έχει μέχρι 114 απουσίες από τις οποίες οι πάνω από τις 64 να είναι δικαιολογημένες ή γ) να έχει περισσότερες από 114 απουσίες αλλά να ανήκει σε κάποια ειδική περίπτωση. Αναλυτικές πληροφορίες στους Κανόνες Σχολικής Ζωής.

Οι απουσίες δικαιολογούνται σε χρονικό διάστημα 10 ημερών μετά την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει μέχρι 2 το πολύ συνεχόμενες ημέρες απουσίας και συνολικά 10 ημέρες για όλο το έτος. Σε κάθε άλλη περίπτωση χρειάζεται δικαιολογητικό από γιατρό ή νοσοκομείο. Ανάλογα με τον αριθμό των αδικαιολογήτων απουσιών, το σχολείο ενημερώνει με ταχυδρομική επιστολή τον κηδεμόνα (περισσότερα στους "Κανόνες Σχολικής Ζωής" του σχολείου μας).

Ωράριο

Το σχολείο λειτουργεί σε πρωινό κύκλο μαζί με το 1ο Γ.Ε.Λ. Καλαμαριάς. Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών είναι συγκεκριμένη και ελεγχόμενη από τη διεύθυνση. Για να εισέλθει μαθητής στο μάθημα αργοπορημένος ή για να αποχωρήσει πριν τη λήξη των μαθημάτων από το σχολείο πρέπει να πάρει ειδικό σημείωμα από τη διεύθυνση και ενημερώνεται ο κηδεμόνας του.

Ωράριο Λειτουργίας
      Διάλειμμα
08:10 08:55 10'
09:05 09:50 10'
10:00 10:45 10'
10:55 11:40 10'
11:50 12:35 5'
12:40 13:25 5'
13:30 14:10  

 

 

 
πίσω