Αρχική Το σχολείο Μαθητές Καθηγητές Γονείς - Κηδεμόνες

Λευκώματα | Εργασίες | Απόφοιτοι | Προγράμματα | Δραστηριότητες | Εκδρομές | Γιορτή αποφοίτησηςΔιαγωνισμοί - Βραβεία - Αριστεία | Φωτογραφίες |  

Τη σχολική χρονιά 1997-98 ο σύλλογος Γονέων του σχολείου αποφάσισε να εκδώσει ένα Λεύκωμα Αποφοίτων του σχολείου. Το κάθε λεύκωμα περιλαμβάνει φωτογραφίες ομαδικές και ατομικές όλων των αποφοίτων που συνοδεύονται από ευχές και αφιερώσεις στους συμμαθητές τους. Υπάρχει χαιρετισμός του διευθυντή του Γυμνασίου, του προέδρου του Συλλόγου Γονέων και του προέδρου του 15μελούς συμβουλίου του σχολείου, φωτογραφίες από εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις, εργασίες των μαθητών και ένα σύντομο ιστορικό του Γυμνασίου.

 

2000-2001

2002-2003

 

2003-2004

 

2004-2005

 

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010


2012-2013


2013-2014 
 

2014-2015


2015 - 2016
 
 

1998-1999

1999-2000

2001-2002

 

 

 

πίσω