Αρχική Το σχολείο Μαθητές Καθηγητές Γονείς - Κηδεμόνες

Διοικητικό Συμβούλιο | Δραστηριότητες  
Επιλέξτε τη σχολική χρονιά που επιθυμείτε, για να δείτε την αντίστοιχη σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

1998 - 99 | 1999 - 2000 | 2000 - 01 | 2001 - 02 | 2002 - 03 | 2003 - 04 | 2004 - 05 | 2005 - 06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2010 - 11 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-16

 

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων τη σχολική χρονιά 1998 - 99
 

Γουγούλη-Τζατζάνη Όλγα Πρόεδρος
Καπετάνου Κυριακή Αντιπρόεδρος
Μπανιώρα Ξανθίππη Γραμματέας
Κορφιού Θωμαή Ταμίας
Γρηγορίου Γεώργιος
Καζαντζίδης Δημήτριος
Τσιλιγγαρίδης Χρήστος
Μέλη

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων τη σχολική χρονιά 1999 - 2000
 

Γουγούλη-Τζατζάνη Όλγα Πρόεδρος
Καπετάνου Κυριακή Αντιπρόεδρος
Μπανιώρα Ξανθίππη Γραμματέας
Κορφιού Θωμαή Ταμίας
Γρηγορίου Γεώργιος
Καζαντζίδης Δημήτριος
Κούτλη Καλλιόπη
Μέλη

 

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων τη σχολική χρονιά 2000 - 01
 

Γουγούλη-Τζατζάνη Όλγα Πρόεδρος
Καπετάνου Κυριακή Αντιπρόεδρος
Μπανιώρα Ξανθίππη Γραμματέας
Κορφιού Θωμαή Ταμίας
Κρητικοπούλου Αφροδίτη
Καζαντζίδης Δημήτριος
Τσιλιγγαρίδης Χρήστος
Μέλη

 

 

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων τη σχολική χρονιά 2001 - 02
 

Τσελεπίδου - Μελισσίδου Δώρα Πρόεδρος
Νικολαΐδης Ιωάννης Αντιπρόεδρος
Τζιρή - Παπαπάνου Έφη Γραμματέας
Δράκου Κατερίνα Ταμίας
Μπανιώρα Ξανθίππη
Κατερινοπούλου Ελένη
Τρεντζίδης Ανδρέας
Μέλη

 

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων τη σχολική χρονιά 2002 - 03
 

Τσελεπίδου - Μελισσίδου Δώρα Πρόεδρος
Νικολαΐδης Ιωάννης Αντιπρόεδρος
Ναούμη - Βούρα Παρασκευή Γραμματέας
Δράκου Κατερίνα Ταμίας
Μπανιώρα Ξανθίππη
Τζιρή - Παπαπάνου Έφη
Ασημόπουλος Νικηφόρος
Μέλη

 

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων τη σχολική χρονιά 2003 - 04
 

Τσελεπίδου - Μελισσίδου Δώρα Πρόεδρος
Νικολαΐδης Ιωάννης Αντιπρόεδρος
Ναούμη - Βούρα Παρασκευή Γραμματέας
Δράκου Κατερίνα Ταμίας
Μπανιώρα Ξανθίππη
Τζιρή - Παπαπάνου Έφη
Ασημόπουλος Νικηφόρος
Μέλη

 

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων τη σχολική χρονιά 2004 - 05
 

Ασημόπουλος Νικηφόρος Πρόεδρος
Ναούμη - Βούρα Παρασκευή Αντιπρόεδρος
Ζυριχίδου Εύη Γραμματέας
Καζαντζίδου Αγγελική Ταμίας
Μπαξεβάνης Αλέξανδρος
Τσακαλίδης Γεώργιος
Χατζησωτηρίου Παντελής
Μέλη

 

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων τη σχολική χρονιά 2005 - 06
 

Καζαντζίδου-Στρατάρα Αγγελική Πρόεδρος
Χατζησωτηρίου Παντελής Αντιπρόεδρος
Ζυριχίδου Εύη Γραμματέας
Τσαμούτη-Κουσιώτα Κατερίνα Ταμίας
Μπαξεβάνης Αλέξανδρος
Τσακαλίδης Γεώργιος
Ναούμη - Βούρα Παρασκευή
Μέλη

 

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων τη σχολική χρονιά 2006 - 08
 

Χατζησωτηρίου Παντελής Πρόεδρος
Καζαντζίδου-Στρατάρα Αγγελική Αντιπρόεδρος
Νικολέτου Βάσω Γραμματέας
Τσαμούτη-Κουσιώτα Κατερίνα Ταμίας
Ζυριχίδου Εύη
Καραμανλή Δώρα
Τσακαλίδης Γεώργιος
Μέλη

 

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων τη σχολική χρονιά 2008-10
 

Τσαμούτη-Κουσιώτα Κατερίνα Πρόεδρος
Χατζησωτηρίου Παντελής Αντιπρόεδρος
Καζαντζίδου-Στρατάρα Αγγελική Γραμματέας
Κουσίδου Βούλα Ταμίας
Ανδρεάδου Σοφία
Βιζυηνός Στράτος
Δαλακούρας Κώστας
Μέλη

 

Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων τη σχολική χρονιά 2010-12
 

Αμανατίδου Αφροδίτη Πρόεδρος
Καπίταλη Τριανταφυλλιά Αντιπρόεδρος
Αντωνάκης Βικέντιος Γραμματέας
Σεμελίδου Σοφία Ταμίας
Τσιπέλης Φώτιος
Ηρακλείδης Ξενοφών
Ονουφριάδου Σουζάνα
Μέλη

 
 
Χατζηαναστασίου Νικόλαος Πρόεδρος
Βούζιος Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
Καραγιάννη Μάρθα Γραμματέας
Καπίταλη Φιλίτσα Ταμίας
Ματσίνας Αλέξανδρος
Ξυνού Λεία
Τσικάρης Αναστάσιος
Μέλη

 

 

Νέο Δ.Σ. από 30/10/2013 μετά την παραίτηση του Προέδρου κ. Χατζηαναστασίου
   
Βούζιος Κωνσταντίνος Πρόεδρος
Ματσίνας Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος
Καραγιάννη Μάρθα Γραμματέας
Καπίταλη Φιλίτσα Ταμίας
Ξυνού Λεία
Παυλίδης Ιωάννης
Τσικάρης Αναστάσιος
Μέλη
   
Νέο Δ.Σ. από 27/03/2014 μετά την παραίτηση του Προέδρου κ. Βούζιου
 
Καραγιάννη Μάρθα Πρόεδρος
Ματσίνας Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος
Ξυνού Λεία Γραμματέας
Καπίταλη Φιλίτσα Ταμίας
Παυλίδης Ιωάννης
Τσικάρης Αναστάσιος
Βούζιος Κωνσταντίνος
Μέλη

 

 
Πανοσκάλτσης Βασίλειος Πρόεδρος
Ματσίνας Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος
Κυριάκου Βάντα-Βασιλική Γραμματέας
Καραγιάννη Μάρθα Ταμίας
Κωνσταντούλα Αγγελική
Παπαδοπούλου Μαριάννα
Αδαμίδου Φωτεινή
Μέλη

 

 
   
πίσω